adults-analysis-brainstorming-1661004

Nya lagar och regler som trätt i kraft efter årsskiftet

Några dagar in på det nya året så kan det vara bra för dig som företagare att ha koll på nya lagar och regler som trätt i kraft från och med 1 januari 2019.

Karensavdrag

Karensdagen ersätts att karensavdrag. Karensavdrag innebär ett avdrag på 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Mer information om karensavdraget hittar du hos Försäkringskassan.

En förklaring till hur du beräknar karensavdraget hittar du hos Företagarna.

Sänkning av bolagsskatten

För räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2018 så kommer bolagsskatten vara 21,4 procent. Detta är den första sänkningen av två av bolagsskatten. Nästa sänkning, till 20,6 procent, kommer för räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2019.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med lönerna som betalas ut i januari månad så ska arbetsgivare lämna uppgifter om utbetalda löner och förmåner på individnivå. Detta betyder att vid varje deklarationstidpunkt så ska varje anställds lön och avdragen skatt rapporteras in och kopplas till ett personnummer.

På detta sätt kommer Skatteverket, men även andra myndigheter, få tillgång till alla anställdas löneuppgifter varje månad. Tidigare har detta rapporteras en gång per år med en så kallad kontrolluppgift, något som försvinner i och med det nya sättet att deklarera.

Mer information hittar ni hos Skatteverket.

Höjd gräns för statlig inkomstskatt

Under beskattningsåret 2019 betalar du statlig inkomstskatt med 20 procent på inkomster efter grundavdrag över 490 700 kr och 25 procent för den del av inkomsten efter grundavdrag som överstiger 689 300 kr.

I och med detta så kan inkomsten vara 42 000 kr per månad utan att du kommer upp i brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Tags: No tags

Comments are closed.